หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนตำบลวังเงิน ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลวังเงิน
 
 
วิสัยทัศน์/พันธกิจ/ยุทธศาสตร์
 
 
 
 
วิสัยทัศน์องค์การบริหารส่วนตำบลวังเงิน
 
" วังเงินน่าอยู่ หมู่บ้านสีเขียว
พัฒนาแหล่งท่องเที่ยว มีเศรษฐกิจพอเพียง
ชื่อเสียงเรื่องเห็ดหอม"
 
 
 
พันธกิจ
 
    สร้างสังคมขององค์กรปกครองให้เป็นสังคมแห่งความสุข โดยประชาชนได้รับบริหารสาธารณะที่ทั่วถึง เสมอภาค เป็นธรรม ภายใต้การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล
    พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้มีภูมิคุ้มกัน รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง มีทักษะในการดำรงชีวิตอย่างเหมาะสมในช่วงวัย อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม/ภูมิปัญญาท้องถิ่น การนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ในชีวิตประจำวัน
    การให้บริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบนฐานแห่งอำนาจ/หน้าที่ หลักกฎหมายความรู้ความคิดสร้างสรรค์ การบูรณาการ หลักธรรมาภิบาล การเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และการให้บริการสาธารณะที่ประชาชนมีความ
พึงพอใจ
 
 
ยุทธศาสตร์
 
ยุทธศาสตร์ที่ 1
 
 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
แนวทางการพัฒนา
  การก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษา ถนน สะพาน
  การพัฒนาด้านสาธารณูปโภค และสาธารณูปการ
  การไฟฟ้าสาธารณะ
  รวางผังเมือง
 
ยุทธศาสตร์ที่ 2
 
 
ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม
แนวทางการพัฒนา
  การสร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
  การอนุรักษ์ การฟื้นฟู การเฝ้าระวัง และการป้องกันรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 
ยุทธศาสตร์ที่ 3
 
 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม/ชุมชน และการรักษาความสงบเรียบร้อย
แนวทางการพัฒนา
  การพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน
  การศึกษา
  การส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น
  การป้องกัน รักษา และส่งเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชน
  การส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชน
 
ยุทธศาสตร์ที่ 4
 
 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ
แนวทางการพัฒนา
  การส่งเสริมอาชีพและเพิ่มรายได้ให้แก่ประชาชน
  การส่งเสริมการตลาด และใช้สินค้าท้องถิ่น
  การส่งเสริมการท่องเที่ยว
 
ยุทธศาสตร์ที่ 5
 
 
ยุทธศาสตร์การบริหารและพัฒนาองค์กร
แนวทางการพัฒนา
  การพัฒนาบุคลากร
  การปรับปรุง การพัฒนาเครื่องมือ เครื่องใช้ และสถานที่
ปฏิบัติงาน
 
 
   
 
 
Link ที่น่าสนใจ
   
   
 
 
   
ติดต่อหน่วยงาน
   

องค์การบริหารส่วนตำบลวังเงิน อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง 52150

โทรศัพท์ : 054-828-149

โทรสาร : 054-828-149
e-Mail กลางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ อบต.วังเงิน
  6521009@dla.go.th
LINK เพิ่มเติม
   
  นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | นโยบายคุกกี้ | แผนผังเว็บไซต์
 
  Copyright © all right reserved
     
    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลวังเงิน
    จำนวนผู้เข้าชม 653,483 เริ่มนับ 21 เม.ย. 2565
    จัดทำโดย : NAXsolution.com
 
สายตรงนายก
โทร 087-659-8953
 
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10