หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนตำบลวังเงิน ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลวังเงิน
 
 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 
 
ITA ปี พ.ศ.2566
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.1 ข้อมูลพื้นฐาน
ข้อมูลพื้นฐาน
ข้อ URL คำอธิบาย
o1 โครงสร้าง https://www.wangngoen.go.th/or... เข้าเว็บไซต์ (Wangngone.go.th) หัวข้อ  -ข้อมูลหน่วยงาน -เกี่ยวกับหน่วยงาน -โครงสร้างองค์กร แสดงข้อมูล ดังนี้
1.แสดงแผนผังโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลวังเงิน
2.แสดงตำแหน่งที่สำคัญและแบ่งส่วนงานภายใน เช่น สำนัก กอง เป็นต้น
o2. ข้อมูลผู้บริหาร https://www.wangngoen.go.th/bo... เข้าเว็บไซต์ (Wangngone.go.th) หัวข้อ  -ข้อมูลหน่วยงาน -บุคลากร -คณะผู้บริหาร
แสดงข้อมูล ดังนี้
1. แสดง ข้อมูลของผู้บริหารสูงสุด และผู้ดำรงตำแหน่งทางการบริหารองค์การบริหารส่วนตำบลวังเงิน ประกอบด้วย
(1) ผู้บริหารสูงสุด
(2) รองผู้บริหารสูงสุด
2. แสดง ข้อมูลของผู้บริหารแต่ละคน ประกอบด้วย
(1) ชื่อ-นามสกุล
(2) ตำแหน่ง
(3) รูปถ่าย
(4) ช่องทางการติดต่อ
o3. อำนาจหน้าที่ https://www.wangngoen.go.th/pr... เข้าเว็บไซต์ (Wangngone.go.th) หัวข้อ  -ข้อมูลหน่วยงาน -เกี่ยวกับหน่วยงาน -อำนาจหน้าที่ แสดงข้อมูล ดังนี้
- แสดงข้อมูลที่อธิบายถึงอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลวังเงิน
o4 แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน https://www.wangngoen.go.th/pr... - เข้าหน้าเว็บไซต์
  (Wangngone.go.th)
- หัวข้อ แผน
- เลือก แผนพัฒนาท้องถิ่น
- เลือก แผนพัฒนาท้องถิ่น
  (พ.ศ.2566-2570)
o5 ข้อมูลการติดต่อ https://www.wangngoen.go.th/co... เข้าเว็บไซต์ (Wangngone.go.th) หัวข้อ  -ข้อมูลหน่วยงาน -เกี่ยวกับหน่วยงาน -เลือก ติดต่อ แสดงข้อมูล ดังนี้
- แสดงข้อมูลการติดต่อองค์การบริหารส่วนตำบลวังเงิน ดังนี้
(1) ที่อยู่หน่วยงาน
(2) หมายเลขโทรศัพท์
(3) หมายเลขโทรสาร
(4) Website
(5) E-mail
(6) E-mail กลางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ขององค์การบริหารส่่วนตำบลวังเงิน
(7) Facebook
(8) แผนที่ตั้ง
o6 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง https://www.wangngoen.go.th/la... https://www.wangngoen.go.th/la... https://www.wangngoen.go.th/la... https://www.wangngoen.go.th/pr... เข้าเว็บไซต์ (Wangngone.go.th) หัวข้อ  -ระเบียบ -ระเบียบส่วนกลาง
ลิงค์ที่1 เลือกระเรียบกระทรวงมหาดไทย
ลิงค์ที่2 เลือกพรบ./พรก.
ลิงค์ที่3 เลือกระเบียบปฏิบัติอื่น
ลิงค์ที่4 เลือกกฏหมายที่เกี่ยวข้อง
แสดงข้อมูล ดังนี้
- แสดงกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลวังเงิน
การประชาสัมพันธ์
ข้อ URL คำอธิบาย
o7 ข่าวประชาสัมพันธ์ https://www.wangngoen.go.th/ne... เข้าเว็บไซต์ (Wangngone.go.th) หัวข้อ  -ข่าวสาร -ข่าวสาร -ข่าวประชาสัมพันธ์ แสดงข้อมูล ดังนี้
1. แสดงข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลวังเงิน
2. เป็นข้อมูลข่าวสารที่เกิดขึ้นในปี พ.ศ. 2566
การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล
ข้อ URL คำอธิบาย
o8 Q&A https://www.wangngoen.go.th/we... เข้าเว็บไซต์ (Wangngone.go.th) หัวข้อ  -บริการประชาชน -รับเรื่องราวร้องเรียน  เลือกกระดานสนทนา แสดงข้อมูล ดังนี้
- แสดง ตำแหน่งบนเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนตำบลวังเงิน ที่บุคคลภายนอกสามารถสอบถามข้อมูลต่างๆ ได้ และหน่วยงานสามารถสื่อสารให้คำตอบกับผู้สอบถามได้ โดยมีลักษณะเป็นการสื่อสารได้สองทาง ทางหน้าเว็บไซต์ของหน่วยงาน
o9 Social Network https://www.facebook.com/profi... เข้าเว็บไซต์ (Wangngone.go.th) เลื่อนลง ก่อนถึงด้านล่างสุดของเว็บไซต์  คลิกFacebook  แสดงข้อมูล ดังนี้
- แสดงตำแหน่งบนเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนตำบลวังเงิน ที่สามารถเชื่อมโยงไปยังเครือข่ายสังคมออนไลน์ของหน่วยงาน เช่น Facebook เป็นต้น
o10 นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล https://www.wangngoen.go.th/dn... - เข้าหน้าเว็บไซต์หลัก
- เลื่อนลงถึงด้านล่างสุดของเว็บไซต์
- หัวข้อ LINK เพิ่มเติม
- เลือก นโยบายคุ้มครอง
  ข้อมูลส่วนบุคคล
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.2 การบริหารงาน
การดำเนินงาน
ข้อ URL คำอธิบาย
o11 แผนดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี https://www.wangngoen.go.th/pr... https://www.wangngoen.go.th/pr... - เข้าหน้าเว็บไซต์
  (Wangngone.go.th)
- หัวข้อ แผน
- เลือก แผนอื่น ๆ
- เลือก แผนการดำเนินงาน
  ประจำปี พ.ศ.2566
- เลือก แผนการใช้งบประมาณ
  ประจำปี พ.ศ.2566
o12 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปีรอบ 6 เดือน https://www.wangngoen.go.th/pr... - เข้าหน้าเว็บไซต์
  (Wangngone.go.th)
- หัวข้อ รายงาน
- เลือก รายงานผลการปฏิบัติงาน
  ประจำปี
- เลือก รายงานการกำกับติดตาม
  การดำเนินงานและการใช้
  งบประมาณ ประจำปี พ.ศ.2566
  รอบ 6 เดือน
o13 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี https://www.wangngoen.go.th/pr... - เข้าหน้าเว็บไซต์
  (Wangngone.go.th)
- หัวข้อ รายงาน
- เลือก รายงานผลการปฏิบัติงาน
  ประจำปี
- เลือก รายงานผลการติดตามและ
  ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
  ประจำปี พ.ศ.2565
การปฏิบัติงาน
ข้อ URL คำอธิบาย
o14 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน https://www.wangngoen.go.th/pr... เข้าเว็บไซต์ (Wangngone.go.th) -หัวข้อ  ข้อมูลหน่วยงาน -เกี่ยวกับหน่วยงาน -คู่มือปฏบัติงาน
การให้บริการ
ข้อ URL คำอธิบาย
o15 คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ https://www.wangngoen.go.th/dn... เข้าเว็บไซต์ (Wangngone.go.th) หัวข้อ  -ข้อมูลหน่วยงาน -เกี่ยวกับหน่วยงาน -เลือกคู่มือหรือมาตราฐานการให้บริการ แสดงข้อมูล ดังนี้
- แสดงคู่มือสําหรับประชาชน ตามพระราชบัญญัติการอํานวยความสะดวก ในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558 หรือคู่มือแนวทางการปฏิบัติที่ผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อกับองค์การบริหารส่วนตำบลวังเงิน ใช้เป็นข้อมูลในการขอรับบริการหรือติดต่อกับหน่วยงาน
มีข้อมูลรายละเอียดของการปฏิบัติ ประกอบด้วย ดังนี้
(1) บริการหรือภารกิจใด
(2) กำหนดวิธีการขั้นตอนการให้บริการหรือการติดต่ออย่างไร
o16 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ https://www.wangngoen.go.th/pr... https://www.wangngoen.go.th/pr... เข้าเว็บไซต์ (Wangngone.go.th) หัวข้อ รายงาน เลือก สถิติ และ รายงาน อื่นๆ
o17 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ https://www.wangngoen.go.th/dn... https://www.wangngoen.go.th/pr... เข้าเว็บไซต์ (Wangngone.go.th) หัวข้อ รายงาน เลือก รายงาน อื่นๆ
o18 E-Service https://www.wangngoen.go.th/co... เข้าเว็บไซต์ (Wangngone.go.th) หัวข้อ  -บริการประชาชน -รับเรื่องราวร้องเรียน -เลือกร้องเรียนร้องทุกข์
แสดงข้อมูล ดังนี้
- แสดงช่องทางการให้บริการการร้องเรียน ร้องทุก ขององค์การบริหารส่วนตำบลวังเงินผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต โดยผู้ขอรับบริการไม่จำเป็นต้องเดินทางมายังหน่วยงานสามารถเข้าถึงหรือเชื่อมโยงไปยังช่องทางข้างต้นจากเว็บไซต์หลักของหน่วยงานได้
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.3 การจัดซื้อจัดจ้าง
การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
ข้อ URL คำอธิบาย
o19 แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ https://www.wangngoen.go.th/pr... - เข้าหน้าเว็บไซต์
  (Wangngone.go.th)
- หัวข้อ แผน
- เลือก แผนจัดหาพัสดุ
o20 ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ https://www.wangngoen.go.th/ne... - เข้าหน้าเว็บไซต์
  (Wangngone.go.th)
- หัวข้อ ข่าวสาร
- หัวข้อย่อย ข่าวสาร
- เลือก ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
o21 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน https://www.wangngoen.go.th/ne... - เข้าหน้าเว็บไซต์
  (Wangngone.go.th)
- หัวข้อ ข่าวสาร
- หัวข้อย่อย ข่าวสาร
- เลือก ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
- เลือก รายละเอียดแนบท้าย
  ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อ
  จัดจ้าง หรือผู้ได้รับการ
  คัดเลือก และสาระสำคัญ
  ของสัญญาหรือข้อตกลง
  เป็นหนังสือ
o22 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี https://www.wangngoen.go.th/pr... - เข้าหน้าเว็บไซต์
  (Wangngone.go.th)
- หัวข้อ รายงาน
- เลือก รายงานสรุปผล
  การจัดซื้อจัดจ้างประจำปี
  (สขร.)
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ข้อ URL คำอธิบาย
o23 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล https://www.wangngoen.go.th/pr... เข้าเว็บไซต์ (Wangngone.go.th)
หัวข้อ
- การบริหารบุคคล
- นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
o24 การดำเนินการตามนโยบายหรือแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล https://www.wangngoen.go.th/pr... เข้าเว็บไซต์ (Wangngone.go.th)
หัวข้อ
- การบริหารบุคคล
- การดำเนินการตามนโยบายหรือแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล
o25 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล https://www.wangngoen.go.th/pr... เข้าเว็บไซต์ (Wangngone.go.th)
หัวข้อ
- การบริหารบุคคล
- หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
o26 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี https://www.wangngoen.go.th/pr... เข้าเว็บไซต์ (Wangngone.go.th)
หัวข้อ
- รายงาน
- รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.5 การส่งเสริมความโปร่งใส
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ข้อ URL คำอธิบาย
o27 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ https://www.wangngoen.go.th/dn... เข้าเว็บไซต์ (Wangngone.go.th) หัวข้อ  -บริการประชาชน  -รับเรื่องราวร้องเรียน -ศูนย์จัดการเรื่องร้องเรียน เลือกคู่มือการปฏิบัติงานเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์แสดงข้อมูล ดังนี้
- แสดงคู่มือหรือแนวทางการดำเนินการต่อเรื่องร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลวังเงิน
มีข้อมูลรายละเอียดของการปฏิบัติงาน อย่างน้อยประกอบด้วย ดังนี้
(1) รายละเอียดวิธีการที่บุคคลภายนอกจะทาการร้องเรียน
(2) รายละเอียดขั้นตอนหรือวิธีการในการจัดการต่อเรื่องร้องเรียน
(3) ส่วนงานที่รับผิดชอบ
(4) ระยะเวลาดำเนินการ
o28 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ https://www.wangngoen.go.th/co... เข้าเว็บไซต์ (Wangngone.go.th) หัวข้อ  -บริการประชาชน  -รับเรื่องราวร้องเรียน เลือกร้องเรียนทุจริต
o29 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ https://www.wangngoen.go.th/pr... เข้าเว็บไซต์ (Wangngone.go.th) หัวข้อ
รายงาน เลือกสถิติ
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
ข้อ URL คำอธิบาย
o30 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม https://www.wangngoen.go.th/pr... https://www.wangngoen.go.th/ne... เข้าเว็บไซต์ (Wangngone.go.th) หัวข้อ
รายงาน เลือกราบงานอื่นๆ และ หน้าหลักของเว็ปไซต์ เลือกกิจกรรม
ด้วยอำเภอแม่ทะได้กำหนดจัดการประชุมสภากาแฟ ครั้งที่ 1/2566 เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ภารกิจหน้าที่ของหน่วยงาน และนำเสนอผลการดำเนินงานของหน่วยงาน รวมทั้งเป็นการพบปะร่วมหารือแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ระหว่างส่วนราชการและหน่วยงานต่าง ๆ ที่ปฏิบัติงานในพื้นที่อำเภอแม่ทะและภาคเอกชน ซึ่งจะเป็นการเสริมสร้างความสัมพันธ์กันอย่างใกล้ชิดระหว่างส่วนราชการ และภาคเอกชน    
ในวันพฤหัสบดีที่ 19 มกราคม 2566 เวลา 07.30 น. เป็นต้นไป ณ ร้านภูดอยฟาร์ม บ้านปางมะโอ    
หมู่ที่ 8 ตำบลวังเงิน อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง

ซึ่งมีข้อมูลผลการเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกได้มีส่วนร่วม ดังนี้
(1) ประเด็นหรือเรื่องในการมีส่วนร่วม
(2) สรุปข้อมูลของผู้มีส่วนร่วม
(3) ผลจากการมีส่วนร่วม
(4) การนาผลจากการมีส่วนร่วมไปปรับปรุงพัฒนาการดาเนินงาน
ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.1 การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
นโยบาย No Gift Policy
ข้อ URL คำอธิบาย
o31 ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ https://www.wangngoen.go.th/ne... https://www.wangngoen.go.th/ne... เข้าเว็บไซต์ (Wangngone.go.th)
ลิงค์ที่ 1 หัวข้อ  -ข่าวสาร -ข่าวสาร -เลือกข่าวประชาสัมพันธ์
ลิงค์ที่ 2 เลื่อนลง คลิกที่ กิจกรรม
และหน้าหลัก ภาพสไลน์ที่ 3
o32 การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy https://www.wangngoen.go.th/pr... ข้าเว็บไซต์ (Wangngone.go.th) หัวข้อ รายงาน เลือกรายงานการประชุมพนักงาน
o33 รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy https://www.wangngoen.go.th/ne... เข้าเว็บไซต์ (Wangngone.go.th) หัวข้อ  -ข่าวสาร -ข่าวสาร -ข่าวประชาสัมพันธ์
 
  (1)     2   
 
 
   
 
 
Link ที่น่าสนใจ
   
   
 
 
   
ติดต่อหน่วยงาน
   

องค์การบริหารส่วนตำบลวังเงิน อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง 52150

โทรศัพท์ : 054-828-149

โทรสาร : 054-828-149
e-Mail กลางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ อบต.วังเงิน
  6521009@dla.go.th
LINK เพิ่มเติม
   
  นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | นโยบายคุกกี้ | แผนผังเว็บไซต์
 
  Copyright © all right reserved
     
    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลวังเงิน
    จำนวนผู้เข้าชม 399,327 เริ่มนับ 21 เม.ย. 2565
    จัดทำโดย : NAXsolution.com
 
สายตรงนายก
โทร 087-659-8953
 
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10